Privacy policy Doosopmaat.nl

Doosopmaat.nl B.V. (‘Doosopmaat.nl’) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens en hoe wij die verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Doosopmaat.nl verwerkt jouw persoonsgegevens zodra jij (i) onze website bezoekt, (ii) gebruik maakt van onze diensten en/of (iii) je persoonsgegevens op een andere wijze verstrekt aan Doosopmaat.nl. Wij gebruiken de verzamelde gegevens om onze klanten een goede dienstverlening te bieden.

Bezoek website

Als je onze website bezoekt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • je IP-adres;
 • gegevens van en over het apparaat waarmee je de website bezoekt (type apparaat, internetbrowser en locatiegegevens);
 • gegevens over jouw activiteit op onze website;
 • gegevens over jouw activiteit op websites van derden (om gepersonaliseerde advertenties van ons weer te kunnen geven op websites van derden via advertentienetwerken).

Gebruik diensten

Als je gebruik maakt van onze diensten, hebben wij de volgende gegevens nodig om je bestelling uit te kunnen voeren:

 • jouw voorletters en (achter)naam;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • adres- en afleveradres;
 • telefoonnummer;
 • KVK en/of BTW nummer;
 • bankrekeningnummer;
 • eventueel andere persoonsgegevens die aan ons verstrekt.

Deze gegevens kunnen wij opslaan in je persoonlijke account bij Doosopmaat.nl , zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

Overige

Daarnaast verwerken wij mogelijk nog aanvullende persoonsgegevens van jou, als je deze op een andere wijze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Bezoek website

De persoonsgegevens die wij bij het bezoeken van onze website van jou verwerken, gebruiken wij voor de werking, (door)ontwikkeling en verbetering van onze website. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang.

Indien wij persoonsgegevens van jou verwerken voor het weergeven van gepersonaliseerde advertenties op websites van derden via advertentienetwerken, verwerken wij deze persoonsgegevens uitsluitend op basis van toestemming.

Gebruik diensten

De persoonsgegevens die wij bij het gebruik van onze diensten van jou verwerken, gebruiken wij om het gebruik van onze diensten en de uitvoering van bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst.

Ook kunnen wij – na jouw voorafgaande toestemming – aanvullende persoonlijke gegevens en het gebruik van onze diensten opslaan. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en jou artikelen aanbevelen die jij mogelijk interessant vindt.

Overige

Overige persoonsgegevens zullen wij uitsluitend gebruiken met jouw toestemming of als wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens verzamelen.

Mocht je een account bij ons aanmaken, dan word je gezien als een geregistreerde klant van onze webshop. Dit betekent dat wij een klantprofiel opstellen waarin wij jouw orderhistorie vastleggen. Wij bewaren je account en gegevens, totdat je aangeeft dit je dit verwijderd wilt hebben.

Als je geen account aanmaakt, maar wel orders plaatst, bewaren wij jouw gegevens in ieder geval voor de duur van de uitvoering van jouw orders.

Bedrijven zijn bovendien wettelijk verplicht hun administratie ten minste 7 jaar te bewaren, dus dit zullen wij ook doen.

Indien je aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangt, zullen we je e-mailadres bewaren totdat jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief die we jou sturen zit de mogelijkheid om je daarvoor af te melden.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Doosopmaat.nl verkoopt jouw gegevens niet door.  Doosopmaat.nl verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, in het geval je daar toestemming voor hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens een zelfde mate van bescherming krijgt. Doosopmaat.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Wij verwerken persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat wij een verwerker inschakelt die IT-diensten levert waarbij gegevens worden verwerkt vanuit een land buiten de Europese Unie, waaronder de Verenigde Staten of India. We doen dat uitsluitend op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doosopmaat.nl en op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou gekozen organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw  toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@doosopmaat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Van wie is deze privacyverklaring en hoe kun jij ons bereiken?

Deze privacyverklaring is van Doosopmaat.nl B.V. Doosopmaat.nl is de verwerkingsverantwoordelijke voor de in dit document beschreven verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens:

Postadres
Doosopmaat.nl
Containerweg 6
2742 RA Waddinxveen

E-mailadres
info@doosopmaat.nl

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken verwijzen wij naar ons Cookiebeleid