De laagst mogelijke prijs

Prijs op maat

Hoe garanderen wij dat?

We monitoren dagelijks de prijzen van onze belangrijkste variabele kostencomponenten; de Kartonprijs en het transporttarief. Om jouw Doosopmaat qua prijs aantrekkelijk te houden, bewaken we continue de prijsontwikkeling. Met onze volautomatische rekentool kunnen we dit ook razendsnel doorvoeren en pak jij het voordeel. 

 

Welke kosten maken de prijs van jouw doos?

Kartonprijs 

De prijs van karton is dé belangrijkste component in de prijs voor jouw doos. Met onze kartonleverancier hebben wij strakke afspraken gemaakt hoe om te gaan met prijsveranderingen in de markt voor karton. We volgen hier de EUWID prijs als basis. Op de basis van deze openbare en onafhankelijke inkoopprijs tool bepalen we de prijs die wij doorberekenen in jouw doos. Deze informatie is naast betrouwbaar ook controleerbaar. Transparanter kunnen we het niet maken. Daalt de prijs, daalt direct jouw doosprijs. Andersom werkt dit natuurlijk ook door. 

Transport

een andere belangrijke kostencomponent is het transport van jouw doos. Met onze huistransporteur hebben we goede afspraken gemaakt over het bezorgen van jouw bestelling. We volgen voor onze transportprijsstelling de NEA-index. Deze wordt jaarlijks vastgesteld en geld voor het binnenlandse goederenvervoer. Voor 2024 is die vastgesteld op 3,4%  Daarnaast hebben we een brandstoftoeslag op vervoer die we continue monitoren en direct verwerken in onze prijs. Dus een verlaging van de dieselprijzen heeft directe een positieve invloed op jouw doosprijs. 

vakantie2